Đối tác

ĐỒN PHỤC HÀ THÀNH – HỢP TÁC QUẢNG CÁO

Nhằm hợp tác, trao đổi để xây dựng một mạng lưới đối tác, tạo điều kiện thuận lợi để kinh doanh ngày một phát triển hơn, chúng tôi xây dựng chính sách về Quảng cáo – Trao đổi logo, liên kết trên Website.

Trao đổi logo:

– Hình thức trao đổi Logo được áp dụng cho các đơn vị muốn hợp tác quảng cáo: Logo của đối tác được hiển thị trong trang ĐPHT – dẫn đến link trang web của đối tác và ngược lại, bên cạnh đó quý đối tác đặt logo hoặc banner của chúng tôi lên vị trí thích hợp trên website do hai bên thỏa thuận.
– Trong thời gian trao đổi liên kết chúng tôi có thể ngưng và thông báo cho phía đối tác trước hai (02) ngày nếu chúng tôi thấy việc trao đổi không mang lại được hiệu quả (không mang lại lượt truy cập nào từ website của đối tác) hoặc website của quý đối tác vi phạm pháp luật Việt Nam.

Đặt baner:

– Hình thức đặt banner trên ĐPHT được cả hai bên thỏa thuận. Chúng tôi sẽ duyệt các banner trước khi đặt lên các vị trí do đối tác yêu cầu.

Trao đổi hoặc hỗ trợ thông tin:

– Quý khách có thể đăng tin tại Website ĐPHT  và ngược lại hoặc chịu 1 khoản phí nhỏ quảng cáo tin tức nếu quý đơn vị không đăng tin trao đổi cho chúng tôi.
– Các thông tin liên quan vui lòng gởi cho chúng tôi bằng tập tin đính kèm qua email: dongphuchathanh1102@gmail.com . Chúng tôi sẽ kiểm duyệt thông tin, nếu thấy phù hợp sẽ đăng tin trong vòng 48 giờ.
– Tin của quý khách có thể được đăng hoặc không đăng vì một số lý do như vi phạm nguyên tắc website, tin không phù hợp,…và chúng tôi không có bất cứ trách nhiệm nào phải thông báo cho quý khách về thông tin không được đăng cũng như không có bất cứ cam kết nào từ việc đăng tải thông tin quý khách gởi cho chúng tôi.

- Điều kiện về thông tin:

• Thông tin giới thiệu sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ hoặc các thông tin liên quan đến thị trường cùng ngành.
• Các thông tin không vi phạm nguyên tắc về pháp luật Việt Nam, không bài xích đối thủ cạnh tranh, không có sai phạm khác mà chúng tôi cảm thấy ảnh hưởng đến thương hiệu hoặc không nên đặt lên website của chúng tôi